ana sayfa iletişim site haritası

Başvuru Süreçleri

Yaklaşık süreç 10-13 aydır. Başvurunun yapıldığı gün ve saat itibarı ile öncelik hakkı başlar ancak başvurunun yapılmış olması tescil edileceği anlamına gelmez. Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından yapılacak inceleme sonucunda 556 sayılı KHK çerçevesinde tescil kararı verilir. Bu konuda uzman ve konusunda deneyimli bir vekille çalışmak oluşabilecek risklerin öngörülüp ortadan kaldırılmasını ve hak kayıplarının önlenmesini sağlayacaktır.

Öncelikle marka tescili yapılması düşünülen sözcük veya şeklin ilgili Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde başvuruya uygun olup olmadığı firmamız tarafından yapılan ücretsiz ön araştırma ile belirlenir. Bu işlemin süresi 1-2 saattir.

Ön araştırmanın olumlu olması durumunda gerekli prosedürler yerine getirilerek başvuru dosyası hazırlanır ve vekil firmanız olarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılır. Bu işlemin süresi 1-2 gündür.

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvuru kayıt altına alınır ve o saat itibarı ile öncelik hakkımız başlar. Bundan sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından resmi inceleme süreci başlar. Bu süreç 6-8 ay sürer.

İnceleme süreci sonunda uygun bulunan markamız aylık olarak yayınlanan markalar bülteninde ilan edilir. İlan süresi 3 aydır.

İlan sürecinde herhangi bir itiraz gelmediği takdirde başvurumuzun tescil kararı ve ardından da Marka Tescil Belgesi gelir. Bu işlemin süresi de 1 – 3 aydır.

 
Bağlantılar