Dönüşüm Patent Hakkında

Kurumsal Kimlik

Biz Kimiz?

Ülkemizde, gelişmekte olan sanayi ile birlikte bu konudaki mülkiyet hakları da gün geçtikçe önem kazanmıştır ve önemini artırmaya da devam etmektedir. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahiplerinin firma veya şahısların yaptıkları çalışmalar ile ilgili haklarını bilmeleri ve bu hakları koruma altına almaları konusunda, uzman ve deneyimli kadrolara sahip, güvenilir danışmanlık firmaları ile çalışmaları gerekmektedir. Dönüşüm patent, bu noktada görülen ihtiyaç üzerine , danışmanlık ve vekillik hizmetini sağlamak amacıyla, sektöre hizmet etmiş, deneyimli ve konusunda uzman danışmanların ortak hareket etme isteği ile oluşmuştur.

Dönüşüm Patent olarak öncelikli amacımız; bizi bu oluşumu kurmaya cesaretlendiren müşterilerimizin güvenini daimi olarak korumak ve aynı şekilde yeni çalışacağımız müşterilerimizle de bu güveni sağlamak ve uzun ömürlü, sağlam ilişkiler kurmaktır.

Çalıştığımız firmaları; Sınai mülkiyet haklarını düzenleyen kanun hükmünde kararnamelere uygun şekilde işlem yaptırmaya yönlendirirken, aynı zamanda bu konuda bilinçlendirmek hizmet anlayışımızın gereğidir.

Danışmanlarımız; karar verici mercilerin, teknik ve/veya uzmanlık isteyen meseleler hakkında fikir almasını, kararlarını somutlaştırmasını sağlayan, yön göstericiler, teknik uzmanlar ve fikir üreticilerinden oluşmaktadır.

Her konuda uzmanlığın olamayacağına inanıyoruz. Bu iddianın karşılığının aslında hiçbir konuda uzman olmamak olduğunu biliyoruz. Biz sınai mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bunun yanı sıra ; müşterilerimizin, yaptığımız çalışmalarla bağlantılı olan diğer ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için, yine konularında uzman firmalarla çözüm ortağı olarak çalışmaktayız. Dönüşüm patent; bu doğrultuda, firmalarımızın ihtiyaç duydukları reklam ajansı hizmetleri ve bilişim uygulamaları konularında da yardımcı olmaktadır.