Başlıca Hizmetlerimiz

Endüstriyel Tasarım Tescili Nedir? Nasıl Yapılır ve Süreçleri Nelerdir?

Günümüzde tüketicilerin ürünleri tercih etmelerinde önemli payı olan şekilsel görünüm, çoğu zaman kalite ve marka ile eşdeğer tutulmakta, hatta bazen en önemli tercih sebebi olmaktadır. Bu nedenle özgün, farklı ve yeni olan tasarımların tescille korunması, sağladığı hukuki hakların yanı sıra, tüketici gözünde farklılık yaratması açısından da önemlidir.

Tasarım tescili ile “tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın, başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı” elde edilir. Bu hak, özgün, yeni ve farklı tasarımların kopyalama ve taklit gibi durumlarla karşılaşması ve ticari kayıpların oluşmasını engelleyicidir.. Bu nedenle, Tasarımların piyasaya sunulmadan tescil başvurusunun yapılması çok önemlidir. Başvurunun, ürünün piyasa sunulmasının üzerinden 1 yıl geçmeden yapılması zorunludur. Aksi takdirde ürünün kamuya mal olmuş olduğu kabul edilir.

Endüstriyel tasarım tescili ve koruması 554 sayılı kanun hükmünde kararname çerçevesinde yapılır.

Tasarım tescilinin yapılabilmesi için iki kritere uygun olması gerekmektedir. Bu kriterler şu şekildedir;

1- Yenilik kriteri Bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce, Dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasıdır.

2-Ayırt edicilik Kriteri Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasıdır. (Bu farklılık ile ilgili, üründe 7-8 değişiklik veya %25-30 değişiklik yapılması gerektiği şeklindeki düşünce yanlıştır).

Başvuru Süreçleri
Yenileme
Sağladığı Haklar
Gerekli Evraklar
Diğer İşlemler