ana sayfa iletişim site haritası

Yurtdışı Tesciller

Dünya ekonomisi , mali ve ticari olarak temelde, Uluslararası Para Fonu , Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından şekillendirilmekte, diğer ticari kuruluşlar da buna destek olmaya çalışmaktadırlar.

Buna göre dünya ticaret sistemi, Dünya Ticaret Örgütü'nün öngördüğü esaslara göre şekillenmektedir.

Serbest piyasa ekonomilerinin dünya çapında yaygınlaşmasının birer aracı olan bu uluslararası sistemin iyi bir biçimde işleyebilmesi için, ticaretin serbestleşmesi ve teşebbüsler arası rekabetin korunmasında daha ileri uygulamaların kabul edilmesi gerekmektedir.

Fikri ve sınai haklar konusu, dünya ekonomi ve ticari düzenine de temel oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda Uluslararası Fikri ve Sınai Haklarını düzenleyen , piyasa şartlarının istenilen standartlarda girişimcilere açık olabilmesi için düzenlemeleri sağlayan, serbest girişimciyi koruyan Uluslar arası düzenlemeler ve anlaşmalar yapılmıştır. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO World Intellectual Property Organisation) ‘nın başı çektiği düzenlemelerle uluslar arası tescillerde belli standartlar getirilmiş ve sanayicilerin haklarını koruyabilmeleri için gerekli anlaşmalar yapılarak , uygun şartlar sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu düzenlemeler, yeni katılan ülkeler ve yeni kanunlarla sürekli gelişmektedir.

 

 
 
Bağlantılar