Marka Tescili

MARKA NEDİR?

Marka, üretilen bir ürün ya da sunulan hizmete verilen ismin, tescil edilmesi yoluyla sahiplenilmesinin ifadesidir.  Belirlenmiş olan isim, marka tescili yoluyla korunabilmekte, ilgili kanunlarla somut haklara sahip olunabilmesi mümkün olabilmektedir böylece.

Marka, kanundaki anlatımıyla ise şu şekilde ifade edilmiştir ; ” bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. ”

Marka tescil edilmediği sürece bir koruma sağlamaz. Markaların tescili ve korumasına ilişkin esasların düzenlenmesi  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile yapılmıştır

Sanıldığının aksine, ticari unvanlar ise  tescil edilmediği sürece marka değeri taşımaz.  Öyle ki; birebir aynı ticari ünvan, farklı ticaret odalarında kayıt altına alınabilir ve sahiplenilebilinir.  Marka tescil işlemi ise hem tüm ülkede geçerli olan bir sahiplik hakkı ifade eder hem de ticari ünvandan bağımsız olarak, ilgili marka kanunlarına bağlı olarak, somut haklar sağlar marka sahibine.

2017 yılında düzenlemesi yapılarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte marka tescil başvurusuna dair süreç de kısalmıştır.

Buna göre; marka başvurusunun TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU’na yapılması sonrasında yapılan ÖN İNCELEME AŞAMASI 1 ayı bulmadan sonuçlanabilmektedir. Ancak bazı örneklerde ise 3 4 aya kadar uzamaktadır bu aşama yine de.

TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU’nun yaptığı ÖN İNCELEME AŞAMASInı geçen başvurular için İLAN SÜRECİ başlar. İlan süresi 2 aydır. Bu süre içinde, ilan kararı verilmiş olan, dolayısıyla ilk aşamada TÜRK PATENT KURUMU tarafından kabul edilmekte olan bu markaya , önceki marka sahipleri tarafından itiraz gelebilir. (Bakınız ; benzer markaya itiraz etmek, marka izleme hizmeti ) Gelen itiraz olması halinde, 2 aylık İLAN SÜRECİ bittikten sonra TÜRK PATENT KURUMU gelen itirazların haklılığını değerlendirmek, itirazların gerekçelerine bağlı olarak , daha önce vermiş olduğu kararı tekrar değerlendirmek zorundadır.

Gelen itirazın haklı görülmesi halinde başvuru ya tümüyle reddedilir ya da bir kısım iş konularının çıkartılıp kalanlara dair koruma hakkı yani KISMİ MARKA TESCİLİ kararı verilir.

TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU tarafından verilen bu karar ya da ilan edilmeyip doğrudan RED KARARI verilmesi halinde de marka başvuru sahibinin, kendisi için olumsuz bulduğu bu karara itiraz ederek, TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU’nun vermiş olduğu kararı etkileyebilme, durumun tekrar değerlendirilmesinin talebinde bulunabilme hakkı vardır.

2 aylık ilan süresinde itiraz gelmemesi halinde hemen, itiraz gelmesi ve ardından yapılan değerlendirmenin de sonunda tekrar itiraz edilmemesi halinde gelen nihai karar MARKA TESCİL KARARI olacaktır ve bu karar ile birlikte 2 aylık süre içinde MARKA BELGE ÜCRETİ yatırılması gerekmektedir. Bu belgenin ücretinin de yatırılması ile birlikte 10 sene geçerliliği olan MARKA TESCİL BELGESİNE ulaşılabilmektedir.

Sonuç olarak, marka tescil süreci en az 3-4 ayda sonuçlanabilecek olup, bu süre 10-12 aylara kadar da uzayabilmektedir.

Marka tescilinin doğru bir koruma sağlayabilmesi, marka tescil belgesi ile istenilen haklara doğru bir şekilde sahip olunabilmesi için , marka başvurusunun doğru konularda, ,isabetli şekilde yapılması zorunludur.

Bir markanın ilgili olduğu konuların doğru saptanması, uluslararası standartlara bağlı olarak belirlenmiş olan NİCE SINIFLANDIRMASI kapsamında isabetli değerlendirmelerin yapılması ve uzman yönlendirmeyi gerektirmektedir.

Bu bağlamda, markanın ilgili olduğu konuların doğru saptanarak marka tescil sürecinin başlatılması, marka tescilinin gerçek anlamda koruma sağlayabilecek olmasını getirecektir.

Aksi takdirde, ilgili olunmayan bir konuda tescil edilmiş olan bir marka tescili , istenilen korumayı sağlamayacak , alınmış olan marka tescili hiçbir hüküm ifade etmeyecektir.

Sözkonusu sınıf listesinin değerlendirilmesi, ilgili olunan iş konularının doğru saptanması aşamasında uzman görüşünden faydalanılması önerilir. Dolayısıyla bu aşamada da Dönüşüm Patent’in Türk Patent vekili olan uzmanlarına danışılarak, yönlendirme talep edilmesinden fayda görülecektir.

NİCE SINIFLANDIRMA LİSTESİ‘ni incelemek için tıklayın.

WIPO (Dünya Fikri Haklar Organizasyonu) İş Konuları İçinde Arama Modülü imkanı sunan ilgili linki için tıklayın.

Marka tescili, hak sahibine 10 yılda bir yenilenmek kaydıyla süresiz kullanım hakkı tanır.

Marka yenilemesi işlemi, 10 sene önce tescil işlemi yapılmış olan bir markanın süresinin 10 sene daha uzatılması için yapılması zorunlu olan bir işlemdir.

TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU tarafından hak sahibinin veya vekilinin talebi ile yapılır.

Yenileme sürelerinin kaçırılması Marka Tescilinin düşmesine neden olur. Bu durum, sözkonusu markanın işlemden kalkması ve bir başkası tarafından sahip çıkılabilir bir marka haline gelmesi anlamına gelir.

Dönüşüm Patent,  müvekkillerinin markalarını,  marka tescil işlemi sonrasında da takip eden, benzer bir markanın TÜRKPATENT tarafından kabul edilerek ilan edilmesi halinde,  bu benzerliği müvekkiline haberdar ederek, gerekiyorsa itiraz edilmesi yönünde bilgilendirip, gerekli müdahaleyi yapabilmek için gerekli işlemleri yapan bir vekil firmadır.

Bir marka başvurusunun tescil edilebilmesi yani başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için belirli kriterlere sahip olması gerekmektedir.

Bu kriterlerden birisi, markanın birebir aynısı ya da çok benzerinin,  daha önce ilgili olunan konuda başkası tarafından tescil edilmemiş olmasıdır. Bu aşamada, uzman bir vekil kuruluş tarafından marka araştırılması yapılması,  yapılan araştırmanın sonucunun rapor olarak sunulması ve bu rapor üzerine yorumlar yapılması, uzman bir vekil kuruluşun tecrübesinin ve bilgi birikiminin sonucu olması gerekendir.  Bu doğrultuda Dönüşüm Patent uzmanları gereken yorumları yaparak müvekkillerini doğru yönlendirme çabasıyla hizmet vermektedir.

TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU kayıtlarında daha önce aynı iş konularında tescil edilmiş olan başka bir markanın olması halinde, yapılan başvuru doğrudan reddedilecek, ya da ilgili olunan, çakışan konular itibariyle reddedilip, kalan diğer konular itibariyle tescil edilebilecektir.

Böyle bir durum ya da öngörülemeyen bir durum ile karşılaşmamak adına Türk Patent’in yetkili vekil firmalarından biri olan Dönüşüm Patent’in uzmanlarından görüş almak, MARKA ARAŞTIRMA RAPORU talep etmek, sürecin olumlu sonuçlanabilmesi açısından en önemli unsurlardandır.

Ücretsiz Marka Araştırması için tıklayın

Marka tescili yapılması suretiyle öncelikle marka sahibi haklarına sahip çıkmış olmaktadır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 30. maddesinde Marka Hakkına Tecavüze ilişkin cezai hükümleri şu şekilde sıralar ;

(1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(4) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(5) Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.

  Adres, Unvan ve Nevi Değişikliği

  Yenileme İşlemi

  Devir İşlemi

  Lisans Verilmesi

  Veraset ve İntikal

  Benzer Marka Takibi

  İtiraz İşlemleri

  Yurtdışı Marka Tescili

0850 888 78 68
×

 

Merhaba!

WhatsApp üzerinden hemen iletişime geçmek için bir temsilci butonuna tıklayın.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?