Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Tescili Nedir? Nasıl Yapılır ve Süreçleri Nelerdir?

Günümüzde tüketicilerin ürünleri tercih etmelerinde önemli payı olan şekilsel görünüm, çoğu zaman kalite ve marka ile eşdeğer tutulmakta, hatta bazen en önemli tercih sebebi olmaktadır. Bu nedenle özgün, farklı ve yeni olan tasarımların tescille korunması, sağladığı hukuki hakların yanı sıra, tüketici gözünde farklılık yaratması açısından da önemlidir.

Tasarım tescili ile “tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın, başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı” elde edilir. Bu hak, özgün, yeni ve farklı tasarımların kopyalama ve taklit gibi durumlarla karşılaşması ve ticari kayıpların oluşmasını engelleyicidir. Bu nedenle, Tasarımların piyasaya sunulmadan tescil başvurusunun yapılması çok önemlidir. Başvurunun, ürünün piyasa sunulmasının üzerinden 1 yıl geçmeden yapılması zorunludur. Aksi takdirde ürünün kamuya mal olmuş olduğu kabul edilir.

Endüstriyel tasarım tescili ve koruması 2017’de yürürlüğe girmiş olan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir.

Tasarım tescilinin yapılabilmesi için iki kritere uygun olması gerekmektedir. Bu kriterler şu şekildedir;

1- Yenilik kriteri Bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce, Dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasıdır.

2-Ayırt edicilik Kriteri Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasıdır. (Bu farklılık ile ilgili, üründe 7-8 değişiklik veya %25-30 değişiklik yapılması gerektiği şeklindeki düşünce yanlıştır).

Tasarım Tescil süreci yaklaşık 5-8 aydır. Tasarım tescil başvurularında, 2017’de yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından ön araştırma yapılmaya başlanmıştır. Yapılan tasarım başvurusundaki görselin birebir aynısına kayıtlarda rastlanması halinde red kararı da verilebilmektedir. Bu işlemle birlikte tasarım dosyasının doğru sunulup sunulmadığı kontrol edilir. Bu nedenle başvuru aşamasında vekilin vereceği bilgi ve doğru yönlendirmeyle yapılacak bir başvuru önemlidir.

Tasarım Tescil başvurularında öncelikle tescili düşünülen tasarımın başvuruya uygun olup olmadığı,6769 Sayılı SMK çerçevesinde ve uzmanlarımızın bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda incelenir. Tasarıma ait görsel veriler uygun bir şekilde hazırlanır ve buna uygun tarifname yazılır. Başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu’ na yapılır. Bu işlemlerin süresi 1-3 gündür.

Bundan sonraki süreçte TPMK tarafından dosyaların şekilsel olarak incelenmesi dönemi başlar. Bu süreç 1-3 ay sürer.

Başvurumuz bu süreç sonunda Aylık olarak yayınlanan Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde ilan edilir ve 3. kişilerin itirazına açılır. İlan süresi 3 aydır.

İlan süresince itiraz gelmediği takdirde başvurumuz tescil edilir ve Tescil belgesi düzenlenir.

Belgenin gelmesi yaklaşık 1-2 ay sürer.

Bu süreçlerin tamamında Dönüşüm Patent tarafından işlemler takip edilip, düzenli olarak firmanıza bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.

Tasarım tescillerinde yenileme başvurudan itibaren 5 yılda bir yapılır ve 4 defa yenileme yapılarak 25 yıl süreyle korumadan yararlanılabilir. Yenileme sürelerinin kaçırılması tasarım üzerindeki tekel hakkımızın kaybolmasına neden olur. Bu konuda, firmamız zamanında hatırlatmalar ve takiplerle danışmanlığını yaptığı firmaların bu kayıplara uğramasına engel olmaktadır.

Başvurunun yapıldığı saat itibariyle korumamız başlar. Ancak Tasarımın Bültende yayınlanması veya İhtar çekilmesiyle kanuni işlemler başlatılabilir. Bu işlemlerle ilgili talep edilebilecekler şu şekilde sıralanabilir; Tasarım hakkı sahibinin, haklarının ihlalinin önlenmesi ve ihlal varsa durdurulması, ihlalin önlenmesi için ihtiyati tedbir alınması, üretilen taklitlere ve bunların üretildiği kalıplara el konulması, tasarım hakkı sahibinin zararlarının tahsil edilmesi, Mahkeme süreci sonunda masrafların ihlal eden kişiden tahsil edilmesi ve 3. kişilere kararın ilan edilmesi.

Tasarım tescili veya tescil başvurusu Devredilebilir, Tasarım tescili ile oluşan kullanma yetkisi lisans ile başkasına kullandırılabilir, Miras olarak bırakılabilir. Haciz ve rehin edilebilir.

Tasarım Tescil başvurusu için gerekli evraklar;

Sözleşme

  Başvuru Bilgileri (firma veya şahıs adı, adresi vs.)

  Tasarımcı Bilgileri (tasarımcı her tasarım için farklı kişiyse ayrı ayrı belirtilecek ve mutlaka şahıs olacak)

Vekaletname

  Tasarım Talep Beyanı (tasarımın, tasarımcı tarafından, başvuru sahibine nasıl verildiği açıklanacaktır).

  Tasarıma konu ürünün resmi (fotoğraf veya çizim, 8×8 boyutunda ve 3 er kopya halinde olacak. Gerkirse ek resim verilecek)

  Tasarım Tarifnamesi (Firmamız tarafından hazırlanacak ve ürünün görüntüsünün yazılı açıklamasıdır).

Lütfen diğer işlemlerle ilgili gerekli evraklar için bizimle iletişime geçin.

0850 888 78 68
×

 

Merhaba!

WhatsApp üzerinden hemen iletişime geçmek için bir temsilci butonuna tıklayın.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?