Blog

6769 Sayılı SMK ile Marka Haklarına İlişkin Yürürlüğe Giren Değişiklikler…

6769 sayılı , 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka hakkına ilişkin düzenlemeler yapılmış, önemli değişiklikler getirilmiştir. Bunlardan en önemlileri; Marka tanımında değişiklik “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir […]
  • Posted by scobani
  • On 08/12/2014
  • 0 Comment
  • Read More
0850 888 78 68