Blog

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Yürürlüğe Girdi.

Bugüne kadar Kanun Hükmünde Kararnameler ile yürütülmeye çalışılan düzenlemeler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile son halini aldı. Türk Hukuk Sisteminde uzun yıllardır beklenilen Sınai Mülkiyet Kanunu  10 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  6769 sayılı yasa,  1990’lı yılların başından itibaren  Kanun Hükmünde Kararnameler ile yürütülen Türkiye Marka Patent Kurumu tescil ve idari […]
  • Posted by scobani
  • On 9 Aralık 2014
  • 0 Comment
  • Read More

6769 Sayılı SMK ile Marka Haklarına İlişkin Yürürlüğe Giren Değişiklikler…

6769 sayılı , 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka hakkına ilişkin düzenlemeler yapılmış, önemli değişiklikler getirilmiştir. Bunlardan en önemlileri; Marka tanımında değişiklik “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir […]
  • Posted by scobani
  • On 8 Aralık 2014
  • 0 Comment
  • Read More