Yurtdışı Marka Tescili

Yurtdışı Marka Tescili

Yurtdışına ihracat yapan, hizmet sunan firmaların markalarını bu ülkelerde de korumaları faydalarına olacaktır.  Bunun en somut şekliyle yapılabilmesi,  Türkiye’de tescilli olan markanın, bu ülkelerde de koruma altına alınmasıyla, o ülkelerde de marka tescili yapılabilmesiyle mümkündür. Tescil işleminin istenilen hakları sağlayabilmesi için, ilgili olunan ülkelerin,  ardından da, seçilen ülkelere bağlı olarak başvuru yönteminin ortaya konması önemlidir. […]
 • Posted by scobani
 • On 17 Aralık 2018
 • 0 Comment
 • Read More

Marka Belge Düzenleme – Tescil Belgesi Ücreti

Marka başvuru sürecinin olumlu olarak tamamlanmasının ardından,  marka tescil belgesi ücretinin ödenmesi gerekmektedir.  Türk Patent Kurumu’na harç bedeli olarak yatırılan bu rakamın ardından 10 sene geçerliliği olan marka tescil belgesi,  marka sahibi adına düzenlenir.
 • Posted by scobani
 • On 17 Aralık 2018
 • 0 Comment
 • Read More

Marka Savunma

Marka başvurumuz ilanda iken gelen itirazın olması halinde yapılabilecek işlemdir.  Gelen her itirazda yapılması gerekli değildir. Eğer haklılık payı olan bir itiraz ise ve gelen  itirazı değerlendirecek olan uzmana söylemek istediklerimiz var ve onu etkileyebileceğimizi düşünüyor isek yapılmasında faydası olabilecek bir işlemdir.   TürkPatent uzmanının bizim de görüşümüzü almasını ifade etmektedir.  Bu dosyayı sunmamızla birlikte,  […]
 • Posted by scobani
 • On 17 Aralık 2018
 • 0 Comment
 • Read More

İlana İtiraz (Benzer Marka)

Markanıza benzer olan ancak TÜRKPATENT tarafından tescil edilmek üzere  ilan edilmiş olan markalara, 2 aylık ilan süresi içinde itiraz edebilir ve redddi talep edilebilir.  İtiraz dosyasının, itiraz gerekçelerini somut olarak sunabilen ve itiraz talebini gerekçelendirebilen delillerle birlikte sunulması gerekir.
 • Posted by scobani
 • On 17 Aralık 2018
 • 0 Comment
 • Read More

Enstitü Kararlarına İtiraz

Enstitünün vermiş olduğu karara Kanun Hükmünde Kararname’nin 49 uncu maddesi hükümler uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Posted by scobani
 • On 17 Aralık 2018
 • 0 Comment
 • Read More

Lisans İşlemleri

Tescilli bir marka; marka devirinden hariç lisans işlemine de tabi tutulabilir.Markanın kullanım hakkı inhisari ve inhisari olmayan lisans sözleşmelerine konu olabilir.
 • Posted by scobani
 • On 17 Aralık 2018
 • 0 Comment
 • Read More

Marka Devir

Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir.
 • Posted by scobani
 • On 17 Aralık 2018
 • 0 Comment
 • Read More

Nevi Değişikliği

Markalardaki yenileme işlemi markaların devamı için şarttır. Kullanılan markanın çalışma alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı, genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır.
 • Posted by scobani
 • On 17 Aralık 2018
 • 0 Comment
 • Read More

Ünvan Değişikliği

Marka sahibi, tescilden sonra firma unvanında olan değişiklikleri yurtiçindeki marka tescilleri için Türk Patent Enstitüsü’ne, yurtdışındaki tescilleri içinse ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisine bildirmek ve marka siciline kaydettirmek zorundadır.
 • Posted by scobani
 • On 17 Aralık 2018
 • 0 Comment
 • Read More

Adres Değişikliği

Ticari hayatta markalarla ilgili yapılan tüm değişikliklerin resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında değiştirilmesi gerekir.
 • Posted by scobani
 • On 17 Aralık 2018
 • 0 Comment
 • Read More